ROZPIS

9. závodu Oblastního žebříčku Valašské oblasti

4. závodu Podzimního oblastního žebříčku Hanácké oblasti

Veřejného závodu v orientačním běhu, zařazeného do HSH rankingu s koeficientem 1.00

 

Daskabátský kufřík

Pořadatelský orgán:   Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast/Olomoucký kraj

Pořadatelský subjekt: Sportovní klub Univerzity Palackého v Olomouci, oddíl OB (UOL)

Datum:                          sobota 4. října 2014

Zařazení do soutěží:    Oblastní žebříček Valašské oblasti

                                      Oblastní žebříček Hanácké oblasti – podzim

                                      Závod HSH rankingu – koeficient 1.00

Centrum závodu:        Daskabát, hřiště - GPS  N 49°34´40.216“, E 17°27´9.139“

Typ závodu:                 Závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem.

Kategorie:                    D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C

                                      H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H21K, H35C, H45C, H55C, H65C

                                      DH10N – smajlíci, bez doprovodu

                                      HDR – smajlíci, děti s doprovodem

                                      P – jednoduchá trať pro příchozí – délka cca 3km

                                      T – tréninková trať pro příchozí – délka cca 5km

V kategoriích HDR, P a T je možno startovat kdykoliv v čase 00 – 60.

Přihlášky:                    Do 28.9.2014 v přihláškovém systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz), výjimečně emailem na adresu smicka@seznam.cz (přihláška je platná až po potvrzení jejího příjmu). Přihlášky po termínu za zvýšené startovné dle možností pořadatele, s výjimkou HDR, P a T, kde je možné se přihlásit do naplnění kapacity za základní startovné.

Informace:                   https://www.obhana.cz/

                                      David Kopecký, tel.: 608 252 722, email: kopecky@ueb.cas.cz

 Vklady:                                                          do 28.9.2014              po 28.9.2014  

                                      HDR, P, T                50,- Kč                                   50,- Kč

                                      Žactvo                      50,- Kč                                   80,- Kč

                                      Ostatní                     80,- Kč                                   120,- Kč

                                      Půjčovné SI             10,- Kč                                   10,- Kč

                                      Ztráta čipu                700,- Kč                      700,- Kč

Forma úhrady:            Vklady jsou splatné v hotovosti při prezentaci, případně je možno hradit je převodem na účet č. 216339548/0300 variabilní symbol

27XXXX, kde XXXX je číslo klubu v adresáři ČSOS.

Prezentace:                 Daskabát, hřiště – sobota 4.10.2014, od 9.00 do 10.30 hodin.

Start 00:                       11.00 hodin, intervalový.

Vzdálenosti:                Parkoviště – centrum závodu:        do 400 m

                                      Centrum – start:                              do 800 m

                                      Centrum – cíl:                                  0 m

Mapa:                           Daskabát 2014, měřítko 1:10 000, E=5m, stav 3/2014, revize 9/2014  formát A4, mapoval Jiří Zelinka. Mapy budou pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.

Popisy:                         Piktogramy budou k dispozici v centru

Systém ražení:            Elektronické, Sportident

Terén:                          Mírně členitý s hustou sítí komunikací, porostově velmi různorodý, místy s řadou terénních detailů.

Parkování:                   V obci dle pokynů pořadatelů, bezplatně

Občerstvení:               Po doběhu v cíli iontový nápoj, voda, další občerstvení zajišťují provozovatelé Hospody Na Hřišti – guláš, speciality z udírny a další dobroty.

WC, mytí:                     V centru závodů

Vyhlášení výsledků:   Závodníci na 1. - 3. místě ve všech kategoriích obdrží drobné věcné ceny

Předpis:                       Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu VO a HO na rok 2014.

Protesty:                      Písemně doložené vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, nebo podle čl. 26.2 poštou na adresu SKUP Olomouc, U Sportovní haly 2, 779 00 Olomouc

Upozornění:                Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

                                      Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

                                      Provozování prodejní, propagační či snad jiné činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu.

Funkcionáři závodu:     Ředitel závodu:        David Kopecký

                                        Hlavní rozhodčí:       Lenka Poklopová, R3

                                        Stavitel tratí:             Robert Binar

 

 

 David Kopecký                                                       Lenka Poklopová

  ředitel závodu                                                           hlavní rozhodčí

 

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí VO dne 23.8.2014 a soutěžní komisí HO dne 28.8.2014.